Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to usługa Accord Nieruchomości skierowana do właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy opiekę i administrację nad swoją nieruchomością chcą powierzyć firmie zewnętrznej.

W ramach tej usługi wykonujemy:

  • przygotowanie nieruchomości do wynajęcia
  • wynajem nieruchomości - jako dodatkowa usługa
  • zawarcie umowy najmu w imieniu właściciela oraz umów z dostawcami za media
  • reprezentowanie na podstawie pełnomocnictwa przed powiązanymi z lokalem instytucjami
  • rozliczanie miesięcznych opłat i przedstawianie comiesięcznych raportów właścicielowi
  • dozór nad lokalem - wizytacja w trakcie najmu
  • organizacja potrzebnych napraw bądź remontów lokalu

Dodatkowe świadczenia w ramach zarządzania nieruchomościami są możliwe po wcześniejszym ustaleniu.

Notatnik